Melkekvote, den mengde ku- eller geitemelk som et gårdsbruk har tillatelse til å produsere i løpet av et år. Kvoteordningen har som formål å tilpasse melkeproduksjonen til avsetningsmulighetene i markedet. Melkekvoter er omsettelige ved kjøp og salg, som administreres av Statens landbruksforvaltning. For melk som produseres ut over kvoten må det betales overproduksjonsavgift.