Mekanomorfose, omdannelse av vev pga. organenes innvirkning på eller tilpasning til hverandre.