Maskinsnekker, tidligere benyttet betegnelse for en gruppe håndverksutdannede fagarbeidere innenfor snekkerfaget, se snekker.