Markdrag, takkel med en styreskje og en rekke lette spinnerblader som roterer og lager liv i vannet. I enden av markdraget agnes det med mark tredd på en fiskekrok.