Marispener, betegnelse på en eller et par spener som hos husdyr kan forekomme i tillegg til det normale antallet. De kan være plassert foran, imellom eller bakenfor de normale par. Til dels blir marispener bare brukt om spener som sitter bakenfor bakerste normale par (caudale spener); marispener kan undertiden gi melk; de blir som regel regnet som en feil ved dyret.