Målehjul, hjul hvis akse er lagret i et håndtak og forbundet med et telleverk, ofte med viseranordning. Trilles hjulet f.eks. langs en vei, angir tallet på omdreininger den målte lengde. Målehjul til måling av kart er forsynt med viser og utvekslinger, slik at en skala svarer til forskjellige målestokker.