Loro, bokholderiuttrykk, brukt i sammensetninger: Deres ..., i motsetning til nostro, 'vår'. Brukes nå nesten utelukkende av banker i forbindelsen konto loro når en bank fører to kontoer for én forbindelse. Konto loro brukes da for posteringer som vedrører oppdrag banken utfører for sin forbindelse.