Lommetørklær, kjennes fra det første århundre fvt. De ble da brukt til å tørke bort svette. Fra omkring år 300 evt. er de også omtalt som et redskap til å rense nesen med. Lommetørklærne ble opprinnelig båret i hånden, over armen eller lignende. Først da enkelte draktplagg fikk lommer på slutten av 1600-tallet, kunne de plasseres der. Lommetørklær som ble båret synlige, fikk ofte en rent dekorativ funksjon. Utseendet og bruksmåtene har vekslet frem mot vår egen tid.