Loftsutbygg er fellesbetegnelsen på ulike typer utbygg på loft for å skaffe mulig­het for nødvendig romhøyde, innlasting av gods eller gi lys til loftsrom. Det er to grupper: 1) loftsutbygg med front i flukt med fasadeliv (ark eller opplett) eller 2) loftsutbygg med front in­nenfor fasadeliv (kobbhus). Lofts­utbygg kan også karakteriseres som en form for tak­oppbygg.