Forkortet uttrykk for radiolink. Link betegner en kjede av radiostasjoner hvor signalet sendes fra stasjon til stasjon, se radiolinje.