Lamellbebyggelse, gruppe av frittliggende, ensartede hus stilt sammen i parallelle rekker (uten vanlig kvartalsplan). Boligblokker gruppert slik ble vanlig under funksjonalismen. I Norge ble det bygd et slikt blokkområde i slutten av 1930-årene i det daværende Vestre Aker, vest for Kirkeveien i Oslo. Bilde, se arkitektur.