Lønnegallmidd, middarter i familien gallmidder. Mikroskopiske dyr som suger saft på bladene av lønn. De vanligste artene er to arter av lønnefiltmidd: platanlønnfiltmidd (Eriophyes pseudoplatani) og spisslønnfiltmidd (E. platanoideus), som fremkaller grønnhvite til brune hårfiltgaller på undersiden av bladene. På oversiden av lønneblader opptrer av og til arten lønnegallmidd (Artacris cephaloneus), som er årsak til tett med små vorteaktige, gulgrønne til røde horngaller.