Kvintett, komposisjon for fem sangstemmer eller fem instrumenter, vanligvis solistisk besatt; også betegnelse på den gruppe som fremfører en slik komposisjon.