Kuratel, det formynderskap personer mellom 18 og 25 år var undergitt før vergemålsloven av 22. april 1927. Se kurator.