Krampesyke, egentlig en generell betegnelse på sykdommer som arter seg ved kramper, men benyttes av legfolk spesielt om en krampesykdom hos storfe som skyldes nedsatt innhold av magnesium i blodet (hypomagnesemi), og som mer korrekt betegnes gresskrampe (gresstetani), da den spesielt opptrer hos kyr på beite like etter slipping om våren. Spesielt er høytytende, forholdsvis nykalvede kyr utsatt for sykdommen, som ytrer seg ved oppspilthet, opphørt etelyst, stivhet og kramper. Uten behandling er sykdommen ofte dødelig og veterinær bør tilkalles omgående. Intravenøs injeksjon av magnesiumsalter er livreddende.