Koritrappe, fugleart i trappefamilien. En av verdens tyngste flygende fugler. Den blir opptil 130 cm lang, hannene er størst og kan veie opptil 20 kg. Den beveger seg helst til fots og flyr bare kortere strekninger. Koritrappen lever i åpent landskap i Afrika sør for Sahara.