Kommisjon er den godtgjørelsen en kommisjonær kan beregne seg i forbindelse med salgskommisjon. Det samme ordet brukes som betegnelse på selve ordningen med salgskommisjon.