Koldjomfru er en eldre yrkesbetegnelse for kvinner med ansvar for de kalde anretningene i en restaurant.