Kastratsanger, sanger som er blitt kastrert før kjønnsmodningen og derfor har beholdt sin alt- eller sopranstemme. Forekom særlig i Italia før 1800.