Falsett, spesiell syngemåte, hovedsakelig hos menn, for å oppnå toner over det vanlige stemmeregisteret. Falsett oppstår ved at bare deler av stemmebåndene vibrerer og ved at det finnes en åpning mellom dem.