Kappe, et skall som omgir en apparatur, der det i mellomrommet mellom skallet og apparaturen strømmer enten et kjølemedium (kjølekappe) eller et varmemedium (varmekappe).