Kamphøns, gruppe av tamhøns hvis vesentligste fellestrekk er at de lar seg bruke til hanekamper o.l. tilstelninger. Av kroppsbygning er artene meget ulike. De fleste er dårlige verpere, men brukbare rugere. De mest kjente er de asiatiske rasene malay og asil, og den engelske rasen new english game, som var mye brukt til 1849, da hanekamper ble forbudt i Storbritannia.