Infeksjon i munnhulen hos kalv, forårsaket av nekrosebakterien Fusobacterium necrophorum. Arter seg ved feber, pustevansker, spyttflod, utmattelse, dehydrering. Ubehandlede dyr dør gjerne etter 2–7 dager. Angrepne dyr må isoleres, samtidig som friske dyr daglig kontrolleres for begynnende symptomer. Kalvedifteri behandles effektivt med sulfonamider eller antibiotika.