Jus docendi er en lovfestet rett for personer med doktorgrad til å forelese ved et universitet. Denne rettigheten ble tidligere brukt av mange for å kvalifisere seg til stillinger ved universitetet eller for å fremme fagfeltet sitt. Det fulgte ikke lønn med denne type undervisning. I Norge er ordningen opphevet.