Juliansk periode, et kontinuerlig mål for tiden. Den julianske periode kombinerer solsyklusen (28 år), månesyklusen (19 år) og indikasjonssyklusen (15 år) og inneholder derfor 28·19·15 år = 7980 år. Alle disse sykluser forutsettes å begynne 1. januar i den julianske kalender, og man har funnet at de begynte samtidig i 4713 f.Kr., slik at en juliansk periode inkluderer alle tidspunkter i fortid og fremtid som man kan regne med å referere til. Oppstilt av den nederlandske kronolog J. J. Scaliger i 1582.