Solsyklus, solsirkel, tidsrom på 28 julianske år, hvoretter en bestemt dato igjen faller på samme ukedag. Årets nummer i solsyklusen kalles soltallet. Dette ble sammen med søndagsbokstaven oppgitt i middelalderske kalendarier for dermed lett å kunne angi ukedagen for en gitt dato i året. På 1700-tallet tapte soltallet sin betydning pga. innføringen av den gregorianske kalender.