Jaktskyting, øvelse utarbeidet for trening og konkurranse med hensikt å bedre jegerens skyteferdigheter. Konkurransegrenene er jegertrap, leirduesti, figurjakt og jaktsti (alle hagleskyting), samt riflegrenene jaktfelt og elgskyting. I grenen Nordisk jaktskyting skytes fire disipliner, to med hagle og to med rifle. Det arrangeres årlig et stort antall stevner i de ulike grenene, med norgesmesterskap som årets høydepunkt, arrangert av Norges Jeger- og Fiskerforbund. (Jaktsti utgår som NM-gren etter 2005.) I Nordisk jaktskyting arrangeres det årlig et nordisk mesterskap som går på rundgang mellom de nordiske landene.