Isskap, isolerte skap til oppbevaring av matvarer og andre ting ved temperatur noe over 0 °C. Skapene kjøles ned ved hjelp av naturis eller kunstis. Isskap er nå erstattet av kjøleskap i Norge og de fleste andre land.