Ipso jure, i kraft av selve retten. For eksempel blir det etter loven felleseie ipso jure når ekteskap stiftes uten at særeie er avtalt.