In specie, i særdeleshet, særlig. Motsatt: in genere.