Hypokalsemi, nedsatt kalsiuminnhold i blodet, alvorlig sykdom som uten behandling ofte vil ende med døden. Vanligst sees hypokalsemi like etter fødselen hos ku og er som regel karakterisert ved lammelser og nedsatt kroppstemperatur (se melkefeber). Sees også hos sau, med lignende symptomer. Hos hest vil hypokalsemi som regel forårsake krampetilstander, f.eks. i forbindelse med drektighet, laktasjon.