Hvilesporer, hos sopp sporer som kan overleve vanskelige forhold, f.eks. vintersesongen. Mange sopp har hvilesporer, noen arter i ordenen Glomales (kulemuggsopper, Mucoromycota) danner svært motstandsdyktige (resistente) hvilesporer.