Hundeskinn egner seg vanligvis dårlig til pelsverk. Unntatt er skinn av mandsjuriske og mongolske hunder, som begge har en usedvanlig tett pelskledning.