Hovedskip, midtskip, det største skip i en kirkebygning, til forskjell fra sideskipene.