Histo-, som har med vev å gjøre, for eksempel histokjemi.