Heimkunnskap, tidligere obligatorisk fag i grunnskolen, fra 2006/07 erstattet av kost og helse.