Halebiting, det at griser i samme binge kan spise eller ødelegge halene til hverandre. Skyldes vesentlig mangel på sysselsetting i bingene og mangel på grovfôr i fôrseddelen. Fører i alvorlige tilfeller til kassasjon av slaktene.