Kassasjon, vraking, kassering, utsortering for eksempel av råmaterialer eller ferdigvarer som ikke fyller foreskrevne kvalitetskrav.