Høyprosa eller litterær prosa er høytidelig, ofte sterkt litterær eller poetisk prosa, til forskjell fra sakprosa, normalprosa eller lavprosa.