Hørselshallusinasjoner er hallusinasjoner i form av lyder eller ord. Hørselshallusinasjoner er vanlige ved alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni, hvor stemmene ofte kan ha kommanderende eller kommenterende karakter. Ved alkoholpsykose er også hørselshallusinasjoner relativt vanlig. Hørselshallusinasjoner kan også skyldes funksjonsforstyrrelser i hjernen av andre årsaker, som for eksempel bivirkning av legemidler eller hjernesykdommer.