Grønn kamsmeller, billeart i familien smellere. Kroppen er metallskinnende, dyp grønn og 16–18 mm lang. Hannen har lange, sterkt kamformede antenner. Arten er vanlig på forsommeren i og rundt litt fuktige enger og påtreffes nord til polarsirkelen. Larvene lever i jord eller råtnende trevirke.