Gilsonitt, (etter S. H. Gilson, en av oppdagerne), naturlig forekommende bitumen som forekommer i sprekker og ganger i fjell. Mest kjent er forekomstene i Utah, USA. Anvendes bl.a. som tilsetting til bitumen fremstilt av råolje.