Geværkobbel, tre eller flere geværer stilt sammen i pyramideform med munningen opp og sammenkoblet ved hjelp av pussestokken, rembøyler, remfester o.l.