Geografiske kart, oversiktskart som gir en lettleselig oversikt over større sammenhengende strøk, inneholder de viktigste detaljer i forenklet fremstilling. Se kart.