Generalkart, eldre betegnelse på oversiktskart i liten målestokk.