Galvanisør, (til galvanisering), yrkesutøver som foretar overflatebehandling av arbeidsstykker, særlig innenfor jern- og metallindustrien. Arbeidet består i forbehandling, herunder tilvirking av egnede avfettingsbad, belegging og etterbehandling av gjenstander som maskindeler og bygningsartikler. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Se galvanisering og overflatebehandling.