Fulldelt skole, skole i grunnskolens barnetrinn med minst én klasse per årstrinn. I fulldelt skole blir elever fra samme årstrinn gjerne undervist i samme klasse/gruppe. Motsatt: fådelt skole.