Fådelt skole, skole i grunnskolens barnetrinn med få elever som blir undervist i klasser/grupper med flere årstrinn sammen, i todelt, tredelt, firedelt, femdelt skole. Motsatt: fulldelt skole.