Frostfrie kjølevæsker, tilsetningsstoffer som benyttes i kjølevann til bilens motor for å hindre tilstopping i radiatoren og skader på motoren ved temperaturer under frysepunktet. Til en god frostfri kjølevæske stilles følgende krav: Den må holde seg flytende selv ved den lavest påregnelige temperatur, den må ikke angripe motorens og kjølesystemets deler, og den må beskytte kjølesystemet mot kjelstein, rust o.a. skadelige eller varmeisolerende belegg. De vanligste frostfrie kjølevæsker består enten av denaturert sprit og vann, eller etylenglykol og vann. Mange biler har en forseglet radiator med frostfri kjølevæske.