Fysisk tilstand som angir det prestasjonsnivå en idrettsutøver på et gitt tidspunkt befinner seg på, formen og formutviklingen påvirkes gjennom trening.